Konkursy ofert – świadczenia zdrowotne

Zarządzenie 60/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.