Konkursy ofert – świadczenia zdrowotne

Zarządzenie 100/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-internistycznym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. Załączniki: