Jakub Jaczewski

UCHWAŁA 257/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego (Pracownia elektrofizjologii i Pracownia radiologii… Czytaj dalej »UCHWAŁA 257/2023