UCHWAŁA NR 267/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni zdrowia psychicznego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego – część ambulatoryjna (WCZP) oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.

Uchwała

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Oferta

Wzór umowy

Załącznik nr. 1 – Sprawozdanie

Załącznik nr. 2 – Warunki umowy


ROZSTRZYGNIĘCIEUCHWAŁA NR 267/2023