Zarządzenie nr 229/2021

Sprostowania Zarządzenia Nr 222/2021 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Zarządzenie nr 229/2021