Zarządzenie nr 218/2021

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych obejmujących konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca do zabiegu ablacji w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Zarządzenie nr 218/2021