Zarządzenie nr 202/2021

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w części ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)) Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Zarządzenie nr 202/2021