Zarządzenie 73/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla lekarzy wchodzących w skład zasobu kadrowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie 73/2022