Zarządzenie 67/2022

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2022 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 17.03.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Klinicznym Oddziale kardiologicznym z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakres


Załączniki:


Zarządzenie 67/2022