Zarządzenie 66/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale neurologicznym, Oddziale udarowym z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Szpitala Wolskiego oraz
przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie 66/2022