Zarządzenie – 265/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z częścią urazową oraz w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 265/2022