Zarządzenie – 228/2022

W sprawie Zarządzenia Nr 181/2022 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 25.07.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-internistycznym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 228/2022