Zarządzenie – 223/2022

W sprawie Zarządzenia Nr 220/2022 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 07.09.2022 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego, w Pracowni Elektrofizjologii i w Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Zarządzenie – 223/2022