UCHWAŁA NR 164/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:

Oferta

Wzór umowy

Harmonogram

Sprawozdanie

Regulamin pracy komisji konkursowej

Treść uchwały

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert


ROZSTRZYGNIĘCIE


UCHWAŁA NR 164/2023