UCHWAŁA NR 161/ 2023

W sprawie Uchwały Nr 142/2023 Zarządu Spółki z dnia 05.05.2023 r. w sprawie udzielenia
zamówienia na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie
psychoterapii w części ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego [Poradnia
Zdrowia Psychicznego, Zespół leczenia Środowiskowego(domowego)] Szpitala Wolskiego oraz
przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym
zakresie.

Załączniki:

Treść uchwały


UCHWAŁA NR 161/ 2023