UCHWAŁA NR 154/2023

W sprawie Uchwały Nr 140/2023 Zarządu Spółki z dnia 04.05.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych obejmujących konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.

Załączniki:

Unieważnienie uchwały


UCHWAŁA NR 154/2023