UCHWAŁA NR 152/ 2023

W sprawie Uchwały Nr 149/2023 Zarządu Spółki z dnia 15.05.2023 r. w sprawie udzielenia
zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie
kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala
Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
przedmiotowym zakresie.

Załączniki:

Treść uchwały


UCHWAŁA NR 152/ 2023