Uchwała 69/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii (prowadzenie chorych, konsultowanie i wykonywanie zabiegów) w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


Uchwała 69/2023