Uchwała 68/2023

W sprawie Uchwały Nr 47/2023 Zarządu Spółki z dnia 08.02.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Uchwała 68/2023