Uchwała 64/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem operacji przepuklin brzusznych metodą laparoskopii w Klinicznym Oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 64/2023