Uchwała 52/2024

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia Morion Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 52/2024