Uchwała 52/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 52/2023