Uchwała 50/2024

W sprawie Uchwały Nr 44/2024 Zarządu Spółki Szpitala Wolskiego im dr Anny Gostyńskiej sp. z o.o. z dnia 12.02.2024 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w Klinicznym Oddziale chorób wewnętrznych i endokrynologii oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie


Załączniki:Uchwała 50/2024