Uchwała 47/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 47/2023