Uchwała 45/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym, w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej oraz w zakresie konsultacji w innych komórkach organizacyjnych Szpitala Wolskiego w tym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 45/2023