Uchwała 425/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii:
– w Oddziale neurologicznym i Oddziale Udarowym z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,
– w Poradni neurologicznej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 425/2023