Uchwała 39/2024

W sprawie Uchwały Nr 30/2024 Zarządu Spółki z dnia 30.01.2024 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w Poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia Morion Szpitala Wolskiego w ramach NFZ oraz na rzecz płatnika Miasta Stołecznego Warszawa oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 39/2024