Uchwała 34/2024

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych wraz z opisem dla pacjentów Oddziału Neurologicznego, Udarowego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 34/2024