Uchwała 178/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii – wykonywania badań ultrasonokardiograficznych i konsultowania pacjentów w Poradni kardiologicznej, w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego, w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 178/2023