Uchwała 16/2023

W sprawie Uchwały nr 10/2023 Zarządu Spółki z dnia 05.01.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Uchwała 16/2023