Uchwała 15/2023

W sprawie Uchwały nr 09/2023 Zarządu Spółki z dnia 05.01.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Uchwała 15/2023