Uchwała 149/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 149/2023