Uchwała 142/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w części ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego [Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół leczenia Środowiskowego(domowego)] Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIE


Uchwała 142/2023