Uchwała 140/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych obejmujących konsultacje w zakresie kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 140/2023