Uchwała 139/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Neurologicznym, Udarowym, Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 139/2023