Uchwała 11/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla lekarzy wchodzących w skład zasobu kadrowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 11/2023