Uchwała 102/2023

W sprawie Uchwały Nr 70/2023 Zarządu Spółki z dnia 27.02.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Bloku Operacyjnym Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Uchwała 102/2023