“Szacowanie wartości – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 na potrzeby Szpitala Wolskiego “

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP i ma na celu wyłącznie
oszacowanie wartości zamówienia. Przedmiotem zapytania jest oszacowanie wartości zamówienia –
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 na potrzeby Szpitala Wolskiego .


Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: swisinska@wolski.med.pl

Do dnia: 29.07.2022 godzina 9:00.“Szacowanie wartości – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 na potrzeby Szpitala Wolskiego “