„Szacowanie wartości zamówienia – dostawa artykułów biurowych i papieru ksero dla Szpitala Wolskiego”

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP i ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia. Przedmiotem zapytania jest oszacowanie wartości dostaw artykułów biurowych i papieru ksero dla Szpitala Wolskiego w ramach umowy na 12 miesięcy.


Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: kluks@wolski.med.pl

Do dnia: 09.02.2022r do godziny 14:00.„Szacowanie wartości zamówienia – dostawa artykułów biurowych i papieru ksero dla Szpitala Wolskiego”