„Szacowanie wartości zamówienia – Odbiór odpadów komunalnych na potrzeby Szpitala Wolskiego”

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP i ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia. Przedmiotem zapytania jest oszacowanie wartości zamówienia –  Odbiór odpadów komunalnych na potrzeby Szpitala Wolskiego w ramach umowy na 12 miesięcy.


Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: swisinska@wolski.med.pl

Do dnia: 28.03.2022 godzina 10:00.„Szacowanie wartości zamówienia – Odbiór  odpadów komunalnych na potrzeby Szpitala Wolskiego”