Przekształcenie Szpitala Wolskiego w spółkę z o.o.

Informujemy, że z dniem 27 grudnia 2022 roku Szpital Wolski zmienił formę prawną działalności z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na formę prawną określoną w Kodeksie Prawa Handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem spółki, tak jak w przypadku SPZOZ, pozostaje m.st. Warszawa.

Co najważniejsze, przekształcenie to nie powoduje istotnych zmian dla naszych Pacjentów, którym nadal udzielamy pomocy na dotychczasowych zasadach.


Przekształcenie Szpitala Wolskiego w spółkę z o.o.