Podpisanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych jako zwieńczenie I edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

2 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych, wypracowanej w ramach I edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE.

Kampania zwraca uwagę na kwestię nieodwoływania wizyt lekarskich przez pacjentów. To ważny problem, który dotyka zarówno prywatną, jak i publiczną ochronę zdrowia. Anulowanie konsultacji lekarskiej z wyprzedzeniem daje zasób do wykorzystania dla drugiego człowieka, który może być w ogromnej potrzebie.

Opracowana podczas wspólnych konsultacji Karta Dobrych Praktyk zawiera szereg wytycznych, które w formie rekomendacji m. in. zwracają uwagę na to, jak ważna jest edukacja pacjentów w kwestii odpowiedzialnego odwoływania wizyty, na którą z różnych przyczyn nie mogą się stawić.

Więcej informacji: www.odwolujenieblokuje.pl


Podpisanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych jako zwieńczenie I edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE