Zarządzenie – 209/2022

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych – zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem przez ratownika medycznego w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz innych Oddziałach Szpitala Wolskiego, oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Zarządzenie – 209/2022