Zarys historii Szpitala Wolskiego, dawniej Szpitala Starozakonnych na Czystem

Początki szpitala przy ulicy Kasprzaka, dawnej ulicy Dworskiej, sięgają lat 80-tych XIX wieku. Wtedy wśród lekarzy ze starego szpitala żydowskiego, który znajdował się przy ulicy Pokornej w okopach Cytadeli Warszawskiej, zrodziła się inicjatywa wybudowania nowego szpitala.

Stary szpital z powodu ogromnego przepełnienia i wręcz tragicznych warunków sanitarnych nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Na jego terenie nie było miejsca na postawienie dodatkowych budynków, a na nadbudowę istniejących nie było szans, ponieważ zaborcy nie wyrażali zgody na podwyższanie budynków zlokalizowanych blisko cytadeli. W tej sytuacji ordynatorzy z lekarzem naczelnym szpitala dr. Józefem Kinderfreudem podjęli uchwałę o konieczności budowy nowego, większego szpitala.


Zarys historii Szpitala Wolskiego, dawniej Szpitala Starozakonnych na Czystem