Usługi społeczne

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia Asystenta Zdrowia (ZLŚ) Nr sprawy EP/115/2020

Zatrudnienie Rejestratorki w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Nr sprawy EP/116/2020

„Zatrudnienie lekarza na Oddziale chirurgii naczyniowej – powtórzenie” NUMER SPRAWY EP/109/2020

“Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ” NUMER SPRAWY EP/108/2020

EP/101/2020 Świadczenie usług w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Wolskim w podziale na zadania

“Usługi świadczenia superwizji w WCZP (5 osób)” NUMER SPRAWY EP/99/2020

Świadczenie usług ratownika medycznego w SOR Szpitala Wolskiego. SPRAWA EP/102/2020

Zatrudnienie trzech Ratowników medycznych w SOR Szpitala Wolskiego SPRAWA EP/97/2020

„Usługi prowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie – 2 osoby. Realizacja zadań w charakterze terapeuty dla osób chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym w ilości 60 godzin w miesiącu/osobę w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/86/2020

„Usługę prowadzenia superwizji w ramach mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie – 1 osoba, 4 godziny w miesiącu, w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY  EP/85/2020

„Zatrudnienie pracownika socjalnego do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną w wymiarze 32 godzin miesięcznie. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/84/2020

„Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w charakterze psychologa do mieszkania chronionego w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/83/2020

„Usługi trenera pracy (2 osoby) w ramach umowy cywilnoprawnej POWER. Średnio 84h w miesiącu . Zatrudnienie w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrożenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/92/2020

„Wykonywanie czynności w charakterze prawnika w wymiarze średnio 20 godzin w miesiącu w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej. Zatrudnienie w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrożenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/91/2020

„Zatrudnienie 2 osób do udzielania wsparcia komputerowego w kawiarence internetowej  – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”  NUMER SPRAWY EP/90/2020

„Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w charakterze doradcy zawodowego w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/89/2020

„Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości 10 godzin w miesiącu w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/88/2020

„Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej zajęcia w grupach weekendowych (prowadzenie Klubu) na terenie Dzielnicy Wola –  4 osoby.Realizacja zadań w ramach projektu Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
NUMER SPRAWY”  EP/87/2020

„Zatrudnienie lekarzy chirurgii ogólnej i neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Znak sprawy EP/82/2020

„Zatrudnienie lekarza na Oddziale Chirurgii Naczyniowej”, NUMER SPRAWY EP/80/2020

„Zatrudnienie Rejestratorów medycznych – asystentów w Wolskim  Centrum Zdrowia Psychicznego”, NUMER SPRAWY EP/68/2020

„Zatrudnienie Rejestratorek medycznych w Wolskim  Centrum Zdrowia Psychicznego”, NUMER SPRAWY EP/64/2020

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości 20 godzin w miesiącu (3 osoby) w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatrudnienie dwóch ratowników w SOR. NUMER SPRAWY EP/61/2020

„Usługi trenera pracy w ramach umowy cywilnoprawnej POWER. Średnio 80h w miesiącu .Zatrudnienie w projekcie a i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 4 -załącznik 1″ NUMER SPRAWY EP/49/2020

„Zatrudnienie 1 osoby do udzielania wsparcia komputerowego w kawiarence internetowej – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” NUMER SPRAWY EP/43/2020

„Usługi psychologa w ramach umowy cywilnoprawnej POWER. średnio 40h w miesiącu .Zatrudnienie w projekcie a i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 4 -załącznik 1.” NUMER SPRAWY EP/44/2020

„Usługi trenera pracy w ramach umowy cywilnoprawnej POWER. średnio112h w miesiącu .Zatrudnienie w projekcie a i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 4 -załącznik 1” NUMER SPRAWY EP/41/2020

„Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów na okres 12 miesięcy – II” NUMER SPRAWY EP/37/2020

„Zatrudnienie 2-4 osób do udzielania wsparcia komputerowego w kafejce internetowej – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”
NUMER SPRAWY EP/36/2020

„Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów na okres 12 miesięcy” NUMER SPRAWY EP/32/2020

EP/25/2020 – „Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w ilości 20 godzin w miesiącu (2 osoby) w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

EP/24/2020 – „Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Wola, 20 godzin miesięcznie w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno – prawnej, w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

„Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów” NUMER SPRAWY EP/22/2020

EP/15/2020 – Zatrudnienie Rejestratorki w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego

EP/17/2020 – Zatrudnienie prawnika jako specjalisty wg. Potrzeb uczestników w ramach zadania 2 – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną. Zatrudnienie w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrożenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

EP/16/2020 – Zatrudnienie dietetyka jako specjalisty wg. Potrzeb uczestników w ramach zadania 2 – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną. Zatrudnienie w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrożenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

EP/18/2020 – Zatrudnienie rejestratorów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego

EP/13/2020 – Zatrudnienie superwizora do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną w wymiarze 4 godzin miesięcznie. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

EP/14/2020 – „Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia Asystenta Zdrowienia (ZLŚ)”

EP/12/2020 – Usługi psychologa do prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin w wymiarze 8 godzin w miesiącu w ramach umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 4 -załącznik 1

EP/11/2020 – Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w charakterze psychologa do mieszkania chronionego w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

EP/10/2020 – Zatrudnienie pracownika socjalnego do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 – załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno – prawną w wymiarze 16 godzin miesięcznie. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatrudnienie Rejestratorek Medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego – EP/06/2020

Usługi osoby prowadzącej zajęcia w grupach weekendowych (prowadzenie klubu) na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – EP/02/2020


Usługi społeczne