UCHWAŁA 172/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE ODWOŁAŃ


UCHWAŁA 172/2023