Uchwała 78/2023

W sprawie Uchwały Nr 76/2023 Zarządu Spółki z dnia 02.03.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w II Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz za zgodą obu stron w innych Oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


Uchwała 78/2023