Projekt „e Pacjent w Szpitalu Wolskim”

Projekt  „e Pacjent w Szpitalu Wolskim” to kolejny projekt dotyczący informatyzacji naszego szpitala. Jest kontynuacją projektów zrealizowanych w poprzednich latach.

Całkowita wartość projektu: 3 741 783,00 PLN
Wkład własny: 1 308 103,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 433 680,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Priorytet II: „Wzrost e-potencjału Mazowsza”
Działanie 2.1: „E-usługi”
Poddziałanie 2.1.2: „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: 12.04.2018 r. – 31.12.2020 r.
Beneficjent: Szpital Wolski
Partner w projekcie: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

Celem projektu jest budowa usług elektronicznych z niezbędnym doposażeniem środowiska informatycznego, umożliwiających:

  • dostęp pacjentów do zbioru indywidualnych elektronicznych dokumentów medycznych;
  • monitorowanie w trybie dozoru stanu zdrowia pacjentów;
  • integrację podmiotu leczniczego z platformą P1;
  • integrację z partnerem w zakresie przekazywania zleceń i odbioru ich wyników oraz konsultacji lekarskich.

W jego ramach zostanie zbudowanych i wdrożonych 6 usług elektronicznych:
1. Rejestr zdarzeń medycznych i EDM (integracja z P1)
2. Dokumenty medyczne pacjenta (udostępnianie pacjentom)
3. Telemonitoring pacjenta (zautomatyzowany dozór zdalny)
4. Telekonsultacje lekarskie (zdalny dostęp pacjentów i lekarzy)
5. Zlecenia zewnętrzne (współpraca z partnerem)
6. Rejestr przetwarzana danych osobowych (zarządzanie przetwarzaniem tych danych)

Zostanie też doposażone środowisko informatyczne w zakresie infrastruktury informatycznej (przetwarzanie danych – serwery, macierze dyskowe i stanowiska robocze, transmisja danych – bezprzewodowe punkty dostępowe z dwoma kontrolerami, punkty informacyjne – system informacji i komunikacji wewnętrznej, uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu – centrum autoryzacji i usługa katalogowa) oraz w zakresie oprogramowania aplikacyjnego (moduły systemów HIS i ERP, usługi elektroniczne).

Realizacja projektu zwiększy wykorzystanie e-usług publicznych w sektorze ochrony zdrowia.
Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) przyczyni się do rozwoju e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele. Wdrożenie projektu umożliwi pacjentom bezpośredni, zdalny dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności do indywidualnej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Informacje źródłowe o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 znajdują się na www.mazowia.eu


Projekt „e Pacjent w Szpitalu Wolskim”