POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY

Psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego w projekcie “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Oferta pracy dla psychoterapeuty w ODPR


Oferta pracy dla terapeuty zajęciowego w ODPR


Neurologopeda


Psycholog w WOLSKIM CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO – Oddział Psychiatryczny Dzienny


Starszy Technik Histopatologii w zakładzie Patomorfologii


Sekretarka Medyczna w Oddziale Neurologicznym i Udarowych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej


Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w projekcie “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Pracownik infolinii


Interwent Kryzysowy w Zespole Pierwszego Kontaktu w Centrum Koordynacji w projekcie “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


TERAPEUTA ZAJĘCIOWY w WOLSKIM CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO Oddział psychiatryczny dzienny


Terapeuta Środowiskowy w projekcie: “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola


Sekretarka Medyczna w projekcie: “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Psycholog w zespole diagnostycznym w projekcie: “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia


Psycholog kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego


Opiekun w Hostelu w projekcie: “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Oferta pracy dla wychowawcy w ODPR


Rejestrator/ka w Centrum Koordynacji w projekcie „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola”


Sekretarka Medyczna w projekcie: “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Terapeuta Środowiskowy w Zespole Pierwszego Kontaktu w Centrum Koordynacji
w projekcie :”Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Case Manager w Zespole Pierwszego Kontaktu w Centrum Koordynacji w projekcie “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Koordynator Opieki


Farmaceuta – Apteka Szpitalna


Psycholog kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego w projekcie “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola”


Terapeuta Środowiskowy w Zespole Pierwszego Kontaktu W Centrum Koordynacji w projekcie „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola”


Sekretarka medyczna w projekcie „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola”


Grafika tego postu została utworzona przez macrovector – www.freepik.com

POZOSTAŁY PERSONEL MEDYCZNY