Kardiologia i endoskopia w nowym miejscu

2 lutego otworzyliśmy oficjalnie nowy pawilon, gdzie została przeniesiona cała działalność kardiologiczna i pracownia endoskopii, dla której stworzono zaplecze łóżkowe. Wśród gości obecni byli m. in. Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydent Warszawy i dyrektorzy miejskiego Biura Polityki Zdrowotnej, poseł Michał Szczerba, Adam Hać – zastępca burmistrza Dzielnicy Wola, prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed – konsultant wojewódzki w zakresie kardiologii, dyrektorzy instytutów, klinik i ordynatorzy oddziałów współpracujących z naszą kardiologią, dyrektorzy warszawskich szpitali i przychodni

Dyrektor Robert Mazur przypomniał, że w kwietniu 2015 roku wmurowaliśmy akt erekcyjny pod budowę nowego pawilonu, a dziś służy już on pacjentom. Zaznaczył, że jest to pierwszy pawilon łóżkowy wybudowany na naszym terenie po II wojnie światowej. Wyraził nadzieję, że nic nie przeszkodzi w realizacji planów dalszej modernizacji i rozbudowy  szpitala, które uzyskały już akceptację władz Warszawy.

Prezydent W. Paszyński potwierdził zarezerwowanie środków na nasze kolejne inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy. Wspomniał, że wsparcie finansowe udzielone Szpitalowi Wolskiemu z budżetu miasta w latach 2007 -2016 wyniosło ponad 74 mln zł.

Prof. H. Szwed pogratulowała szpitalowi dotychczasowego rozwoju i planów rozszerzenia działalności kardiologicznej m. in. o rehabilitację kardiologiczną, które przedstawił dr n. med. Dariusz Wojciechowski, szef naszej kardiologii. Jej zdaniem, mimo dużego postępu w zakresie świadczeń kardiologicznych w Warszawie, jest to niezbędne, ponieważ zapotrzebowanie na rehabilitację kardiologiczną jest ogromne i brakuje odpowiedniego zaplecza.

Dr Arkadiusz Ciupak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa omówił pracę i plany pracowni endoskopii, znacznie rozbudowanej w nowej siedzibie. Zapowiedział, że jeszcze w tym roku pracownia zostanie doposażona w aparat RTG z ramieniem C, co pozwoli na wykonywanie w szpitalu wysokospecjalistycznych zabiegów endoskopowych bez konieczności wysyłania pacjentów do innych placówek medycznych.

czytaj więcej


Kardiologia i endoskopia w nowym miejscu